Incasseren staat buiten kijf

Gepost door admin | 7 January 2013

Een incassobureau zorg voor het innen van openstaande vorderingen in opdracht van andere ondernemingen. Een aantal jaren terug, in 2008, waren er in Nederland meer dan 600 incassobureaus actief. Andere bedrijven kunnen incidenteel een keer gebruik maken van de diensten van een incassobureau, eenmalig wanneer ze hier gebruik van willen maken. Ze kunnen ook op regelmatige basis gebruik maken van de diensten van een incassobureau. Dit is een vorm van ‘abonneren’. De meeste incassobureaus verlenen hun diensten tegen een vergoeding. Daarnaast kan er ook gebruik worden gemaakt van cessie. Hierbij wordt een vordering op naam overgenomen door het incassobureau tegen een lagere prijs dan de vordering. Hier kleeft wel een risico aan, namelijk dat het incassobureau de vordering niet kan innen. Dan is het incassobureau de koopprijs voor de cessie kwijt. Deze vorm van vergoeding wordt door weinig incassobureaus aangeboden door de vergrote kans op risico’s. Na het aannemen van een zaak zal het incassobureau aanmanende brieven richting de schuldenaar sturen. In de meeste gevallen wordt een betalingsregeling afgesproken of alsnog betaald. Wanneer dit geen effect heeft zal er tot een dagvaarding worden overgegaan. Hiervoor dient een advocaat ingeschakeld te worden evenals een deurwaarder.

Werkwijze van een incassobureau

Gepost door admin | 7 January 2013

Voor iedereen bestaat er de mogelijkheid om een incassobureau te beginnen, in feite hebben incassobureaus geen enkele wettelijke status. Er zitten daarnaast ook geen beletsels aan het openen van een incassobureau. Zelfs het hebben van een strafblad is geen belemmering voor het openen van een incassobureau. De meeste grotere incassobureaus werken goed met de advocaten en deurwaarders samen, soms zijn deze zelfs in dienst van een incassobureau. Het komt ook voor dat sommige incassobureaus andere manieren gebruiken om de druk op de schuldenaar tot maximale hoogte op te voeren. Dit door de schuldenaar aan zijn voordeur te benaderen. Sommige incassobureaus bieden de dienst pre-incasso aan. Hierbij wordt in een vroeg stadium de vordering uit handen gegeven, de druk op de schuldenaar telkens wat verhoogd en worden er steeds hogere administratiekosten berekend. Het kan ook voorkomen dat incassobureaus kredietprofielen leveren aan opdrachtgevers. Dit kredietprofiel is gebaseerd op informatie die de bedrijven zelf verstrekken in combinatie met publieke informatie over schuldsaneringen, faillissementen en surseances. Hierdoor kan de opdrachtgever een goed beeld vormen van de particulier of het bedrijf waar eventueel zaken mee wordt gedaan. Toch hebben dit soort kredietprofielen een zeer beperkte betrouwbaarheid. Lang niet ieder bedrijf verstrekt vertrouwelijke informatie van het bedrijf zonder zicht te hebben wat er verder mee gebeurt.

Geen tulpen, maar payroll uit Amsterdam

Gepost door admin | 25 May 2012

Voordat u een goede selectie kunt maken van een payroll bedrijf in Amsterdam is het natuurlijk van groot belang om ook de verschillende kosten en de prijzen te weten van deze payrollers in Amsterdam. Een payroller vergelijken met een andere kan natuurlijk in het eerste opzicht puur en alleen op basis door de prijzen te vergelijken. Natuurlijk zijn er tal van andere factoren die van belang zijn om de juiste partner te selecteren. Naast een goed buikgevoel is het ook van groot belang dat u de juiste prijs krijgt van de payroller in Amsterdam en dat deze alle formaliteiten en afdrachten correct uitvoert. Door de offertes op te gaan vragen bij verschillende payroll bedrijven in Amsterdam kunt u al snel een vergelijking gaan maken en de juiste partij en payroller in Amsterdam voor uw bedrijf selecteren. Een payroll Amsterdam vinden gaat tegenwoordig uitstekend via het internet en met een standaard email kunt u bij tal van verschillende payroll organisaties een offerte opvragen voor hun dienstverlening. De offertes krijgt u vaak per email binnen en na een mooie inleidend verhaal zullen de sterke punten per payroll bedrijf naar voren komen. Hierop kunt u natuurlijk een selectie maken om daarna te kijken welke payroller de beste prijs heeft.  Het hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn dat de goedkoopste payroll organisatie ook de beste is. En net als overal anders geld dat goedkoop ook duurkoop kan zijn op de lange termijn. Dus wees zorgvuldig bij uw selectie procedure voor het juist payroll bedrijf in de gemeente Amsterdam.

Een payroll aanbieding uit Nijmegen

Gepost door admin | 15 May 2012

Waarvoor kunt u een payroll bedrijf inschakelen in de gemeente Nijmegen? Er zijn tal van verschillende redenen en mogelijkheden waarom u gebruik wilt gaan maken van een payroll bedrijf in de gemeente Nijmegen. Ten eerste omdat u het risico niet meer wilt lopen voor alle mogelijke negatieve gevolgen van het hebben van personeel uit Payroll Nijmegen. U kunt hierbij denken aan langdurige ziekte of arbeid ongeschiktheid. Ook het risico en de moeilijke weg die u moet bewandelen om iemand te kunnen ontslaan is een reden om een payroll bedrijf in te schakelen. Een tweede reden is het voordeel en het gemak dat u heeft als u een Nijmeegse payroll organisatie inschakelt. Een payroll bedrijf zal alle lasten aan alle juiste partijen afdragen en de persoon op de juiste wijze aanmelden bij alle verschillende instanties. Dit is vaak veel werk als u iemand in dienst gaat nemen. Een derde reden kan zijn dat u veel met freelance medewerkers werkt in Nijmegen en daarom kiest voor een Nijmeegse Payroller die u hierbij kan helpen. U heeft dan nooit problemen achteraf met de belastingdienst over het wel of niet afdragen van werkgevers lasten hoeft te discussiëren. Een payroll organisatie in Nijmegen kan u dus ontlasten van veel administratieve taken die u normaal zelf moet uitvoeren. Zeker als u vaak werknemers voor een korte periode inhuurt is het gebruikmaken van een payroller een groot voordeel.

Werving & selectie

Gepost door admin | 28 April 2011

In het Nederlands zijn werving & selectie firma’s de creme in de soep van dienstverleners. Werving & selectie omvat het proces van het aantrekken, screening, werving & selectie van goed personeel voor het werk en opdrachtgevers. Voor sommige delen van de onderdelen van de selectieprocedure, middelgrote en grote organisaties proberen dan de goede ervaring te behouden door werving en selectie of gedeeltelijk uitbesteden van het proces. De werving-industrie heeft vier belangrijke soorten bedrijfstypen: uitzendbureaus, werkgelegenheid sites en motoren het zoeken naar werk, headhunters voor uitvoerende en professionele krachten, en gespecialiseerde organisaties die zich specialiseren in een bepaald gebied van personeel. Sommige organisaties gebruiken employer branding strategie en de interne wervingsbureaus plaats. Aanwerving van functies meestal uitgevoerd door ambtenaren van de beschikbare personeelscapaciteit. Stadia van de werkgelegenheid omvat sourcing kandidaten met advertenties en andere methoden, screening en werving van potentiële kandidaten met behulp van tests en / of interviews, het selecteren van kandidaten op basis van testresultaten en / of interviews, evenals voor de aanhouding om ervoor te zorgen Verzoekster is in staat om hun nieuwe rol effectief kan vervullen. De werving-industrie is gebaseerd op de doelstelling van het geven van de kandidaat een klant voor een prijs. Aan het ene uiteinde van het spectrum zijn er bureaus die worden enkel betaald als ze een kandidaat die met succes blijft bij de cliënt na de proeftijd te leveren.

Incasso

Gepost door admin | 7 April 2011

Een incassobureau is een bedrijf dat van de nastreeft betalingen schulden verschuldigd door individuen of bedrijven. De meeste incassobureaus werken als agenten van de schuldeisers en het verzamelen van schulden voor een vast bedrag of percentage van het verschuldigde bedrag totaal. Er zijn vele soorten van incassobureaus. First-party organisaties zijn vaak tijden dochterondernemingen van het oorspronkelijke bedrijf de schuld is te danken aan. Derden agentschappen zijn aparte bedrijven gecontracteerd door een bedrijf om schulden te innen namens hen voor een vergoeding. Schuld kopers de aankoop van de schuld op een kleine fractie van zijn waarde, dan het proberen te verzamelen. De praktijken van incassobureaus kunnen zeer agressief zijn, elk land heeft zijn eigen regels en voorschriften met betrekking tot hen. De term incassobureau wordt meestal toegepast op een derde partij agentschappen, zo genoemd omdat ze waren geen partij bij het ​​oorspronkelijke contract. De schuldeiser wijst rekeningen rechtstreeks aan een dergelijk agentschap op een contingency-fee ‘basis, die niets meestal in eerste instantie kosten aan de schuldeiser of handelaar, met uitzondering van de kosten van communicatie. Dit is echter afhankelijk van de individuele service level agreement (SLA) dat bestaat tussen de kredietgever en het incassobureau. Het agentschap neemt een percentage van de schulden met succes verzameld, soms bekend in de industrie als de “Pot Fee” of potentiële kosten bij de inzameling succesvol verlopen. Dit hoeft niet per se te worden bij het afhalen van het volledige saldo; heel vaak deze vergoeding moet worden betaald door de schuldeiser, indien zij te annuleren collectie inspanningen voordat de schuld is verzameld. Het incassobureau maakt geld alleen als het geld wordt verzameld door de schuldenaar (vaak bekend als een “No Collection – no fee”-basis). Afhankelijk van het type van de schuld, de leeftijd van de rekening en hoeveel pogingen zijn al gemaakt te verzamelen op het, tegen betaling kan het bereik van 10% tot 50% (maar meer algemeen de vergoeding is 25% tot 40%).

Payroll

Gepost door admin | 7 April 2011

Bedrijven kunnen besluiten om functies uit te besteden hun salarisadministratie uitbesteden aan een service zoals een Payroll servicebureau of een volledig beheerde payroll service. Deze kan normaal vermindering van de kosten die gemoeid zijn met payroll opgeleide medewerkers in huis evenals de kosten van systemen en software die nodig is om een ​​payroll-proces. In veel landen, de totale loonsom van zijn business ingewikkeld in die belastingen moet en nauwkeurig worden ingediend consequent aan de toepasselijke regelgevende agentschappen. Restaurant de totale loonsom van die kenmerkend tip berekeningen, aftrekposten, Garnishments en andere variabelen, kan moeilijk zijn om met name te beheren voor nieuwe of kleine ondernemers. In het Verenigd Koninkrijk, zal payroll bureaus gaan met alle HM Revenue & Customs vragen en omgaan met vragen werknemer. Payroll bureaus produceren ook rapporten voor de bedrijven ‘account afdeling en loonbrieven voor de werknemers en kan ook de betalingen aan de werknemers indien nodig. Een andere reden veel bedrijven besteden is het gevolg van de steeds toenemende complexiteit van de payroll-wetgeving. Jaarlijkse veranderingen in de belasting-codes, pay as you earn ( loonbelasting ) en National Insurance bands als verplichte betalingen en inhoudingen hoeft te gaan via de salarisadministratie vaak betekenen dat er een heleboel op de hoogte te houden van in om de wetgeving te handhaven de naleving van de huidige.